🎯Doelgebruikers

2.3 Target Users

Het Snowman-project bedient een breed scala aan gebruikers, waaronder:

  • Afgestudeerden en certificaathouders: Personen die fysieke certificaten bezitten, zoals diploma's of professionele licenties, kunnen profiteren van het omzetten ervan in beveiligde en gemakkelijk te verifiëren NFT-certificaten. Dit zorgt voor levenslange toegang tot hun referenties en vereenvoudigt het verificatieproces voor werkgevers, onderwijsinstellingen en andere partijen.

  • Onderwijsinstellingen: Scholen, universiteiten en trainingscentra kunnen het Snowman-platform benutten om NFT-certificaten uit te geven en op te slaan voor hun studenten. Dit maakt snelle en betrouwbare verificatie van kwalificaties mogelijk en vergemakkelijkt de overdracht van referenties tussen instellingen.

  • Bedrijven en organisaties: Bedrijven kunnen NFT-certificaten gebruiken voor interne transacties, zoals de overdracht van eigendom van activa, licentieovereenkomsten en contractuele verplichtingen. NFT's bieden een veilige en transparante manier om dergelijke transacties te valideren en vast te leggen, waardoor het risico op geschillen wordt verminderd en wordt voldaan aan regelgevende vereisten.

  • Kopers en verkopers: Personen en organisaties die geïnteresseerd zijn in het verwerven of verhandelen van NFT-certificaten kunnen deelnemen aan de Snowman-marktplaats. Deze marktplaats creëert een ecosysteem waarin digitale activa veilig en transparant kunnen worden uitgewisseld, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor verzamelaars, investeerders en enthousiastelingen.

  • Toezichthoudende instanties: Overheidsorganisaties en regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op certificaten, zoals eigendomsrechten of professionele kwalificaties, kunnen profiteren van het Snowman-project. Het gebruik van NFT-certificaten bevordert transparantie, vereenvoudigt controleprocessen en versterkt de algehele integriteit van certificeringssystemen.

In de volgende secties zullen we dieper ingaan op de technische aspecten van het Snowman-project, waarbij we de onderliggende technologieën, de functionaliteit van de marktplaats en de kenmerken van de openbare en private bibliotheken zullen uitleggen.

Last updated