⁉️Wat zijn NFTs?

Non-Fungible Tokens (NFT's) hebben de afgelopen jaren aanzienlijke aandacht en populariteit gekregen, en ze hebben de manier waarop we digitale activa waarnemen en waarderen, gerevolutioneerd. In tegenstelling tot cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum, die inwisselbaar zijn en dezelfde waarde hebben, zijn NFT's unieke en ondeelbare tokens die eigendom vertegenwoordigen of bewijs van authenticiteit voor een specifiek digitaal item.

NFT's zijn gebouwd op blockchain-technologie, wat hun onveranderlijkheid, traceerbaarheid en transparantie waarborgt. Aan elke NFT wordt een unieke digitale handtekening toegekend, waardoor deze te onderscheiden is van andere tokens. Deze uniekheid stelt NFT's in staat om een breed scala aan digitale en fysieke activa te vertegenwoordigen, waaronder kunstwerken, muziek, verzamelobjecten, virtueel onroerend goed en zelfs tastbare activa zoals onroerend goed of voertuigen.

Last updated