๐Ÿ—ƒ๏ธGegevensbescherming en Versleuteling

Gegevensbescherming en versleuteling zijn fundamentele aspecten van de beveiligingsstrategie van het Snowman-project. Het project zal voortdurend zijn maatregelen voor gegevensbescherming verbeteren om in lijn te blijven met de beste praktijken in de industrie. Dit omvat het implementeren van geavanceerde versleutelingsalgoritmen, regelmatig herzien en bijwerken van beveiligingsprotocollen en het uitvoeren van uitgebreide kwetsbaarheidsbeoordelingen.

Last updated