🔏Veiligheids- en Privacymaatregelen

Het Snowman-project hecht veel belang aan veiligheid en privacy om gevoelige gegevens te beschermen en het vertrouwen van gebruikers te waarborgen. De volgende veiligheids- en privacymaatregelen worden geïmplementeerd:

  • Versleuteling: Gevoelige gegevens, zoals persoonlijke informatie en documentgegevens, worden versleuteld om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

  • Toegangsbeheer: Het platform integreert robuuste mechanismen voor toegangsbeheer om de toegang van gebruikers tot gevoelige gegevens en functies te beperken op basis van vooraf gedefinieerde rollen en machtigingen.

  • Auditing en Loggen: Er zijn uitgebreide mechanismen voor auditing en loggen geïmplementeerd om alle activiteiten binnen het platform bij te houden en te monitoren. Dit maakt traceerbaarheid en verantwoordelijkheid mogelijk, evenals vroegtijdige detectie van verdachte of kwaadwillende activiteiten.

  • Naleving van Gegevensbeschermingsvoorschriften: Het Snowman-project houdt zich aan relevante voorschriften voor gegevensbescherming en industriële best practices om de privacy van gebruikers te waarborgen en te voldoen aan wettelijke vereisten.

Door deze veiligheids- en privacymaatregelen te implementeren, zorgt het Snowman-project voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens, wat het vertrouwen onder gebruikers en belanghebbenden bevordert.

Last updated