📚Openbare en privébibliotheken

Snowman streeft ernaar zowel openbare als privébibliotheken te creëren waar individuen, onderwijsinstellingen en bedrijven hun NFT-certificaten kunnen opslaan en tentoonstellen.

De openbare bibliotheek fungeert als een opslagplaats van NFT-certificaten die toegankelijk is voor het publiek. Onderwijsinstellingen kunnen bijvoorbeeld de digitale diploma's en certificaten van hun studenten in de openbare bibliotheek uploaden, wat gemakkelijke toegang en verificatie mogelijk maakt door potentiële werkgevers of andere onderwijsinstellingen. Dit bevordert transparantie, vergemakkelijkt de uitwisseling van kwalificaties en zorgt voor de geloofwaardigheid van academische referenties.

Aan de andere kant biedt de privébibliotheek een veilige opslagoplossing voor gevoelige NFT-certificeringen. Bedrijven kunnen hun eigen certificeringen, zoals licenties, octrooien of vertrouwelijke contracten, opslaan in de privébibliotheek. Toegang tot de privébibliotheek is beperkt tot geautoriseerde personen, wat de privacy en vertrouwelijkheid van deze digitale activa waarborgt.

Zowel de openbare als de privébibliotheken bieden verbeterde toegankelijkheid, aangezien NFT-certificaten altijd en overal kunnen worden geraadpleegd, zolang er een internetverbinding is. Dit elimineert de noodzaak voor fysieke documenten en vermindert het risico op verlies, schade of diefstal.

Last updated