📨Ontwikkeling van Slimme Contracten

Slimme contracten spelen een cruciale rol in het Snowman-project, waardoor de automatisering en uitvoering van certificeringsprocessen mogelijk is. Slimme contracten zijn zelfuitvoerende contracten met vooraf gedefinieerde regels en voorwaarden die in hun code zijn gecodeerd. Ze vergemakkelijken de creatie, uitgifte, overdracht en verificatie van NFT-certificeringen.

Het Snowman-project richt zich op de ontwikkeling van robuuste en veilige slimme contracten. Deze contracten definiëren de criteria voor certificering, eigendomsoverdracht en andere relevante parameters. Door gebruik te maken van slimme contracten zorgt het project voor efficiënt en transparant beheer van NFT-certificeringen.

Last updated