💼Naleving van Regelgevingseisen

Het Snowman-project is toegewijd aan het handhaven van naleving van wettelijke vereisten en gegevensbeschermingswetten. Het zal nauwlettend wijzigingen in regelgeving volgen en zijn werkwijzen dienovereenkomstig bijwerken. Het project zal samenwerken met juridische experts om te zorgen voor naleving van wereldwijde en regionale nalevingsnormen, zoals de GDPR, Anti-Witwassen (AML) voorschriften en Know Your Customer (KYC) vereisten.

Wegmap en Toekomstige Ontwikkeling

Het Snowman-project heeft een uitgebreide roadmap voor toekomstige ontwikkeling, met als doel om voortdurend de functies, functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren. De roadmap omvat:

  • Uitbreiding van ondersteunde documenttypes: Het project zal de ondersteuning uitbreiden naar verschillende soorten fysieke documenten, zoals eigendomsaktes, juridische contracten en certificaten voor intellectuele eigendomsrechten. Dit zal een breder scala aan industrieën in staat stellen te profiteren van het NFT-certificeringsproces.

  • Integratie met Externe Systemen: Snowman streeft ernaar samenwerkingen en integraties tot stand te brengen met externe platforms en systemen om de processen voor documentcertificering te stroomlijnen. Deze integraties zullen een naadloze gegevensoverdracht en interoperabiliteit mogelijk maken, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.

  • Internationale Uitbreiding: Het project zal zich richten op het uitbreiden van zijn diensten naar een wereldwijd publiek, waarbij het partnerschappen met internationale instellingen overweegt en lokale versies van het platform onderzoekt om te voldoen aan de specifieke eisen van bepaalde regio's.

  • Onderzoek en Ontwikkeling: Het Snowman-project zal blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om opkomende technologieën te verkennen, zoals gedecentraliseerde identificatoren (DID's) en zero-knowledge proofs, om privacy, beveiliging en schaalbaarheid verder te verbeteren.

  • Betrokkenheid van de Gemeenschap en Educatie: Het project erkent het belang van betrokkenheid van de gemeenschap en educatie. Het zal bewustwordingscampagnes, webinars en workshops organiseren om gebruikers, instellingen en bedrijven voor te lichten over de voordelen en mogelijke toepassingen van door NFT's gebaseerde documentcertificering.

Door deze roadmap te volgen en voortdurende innovatie te omarmen, streeft het Snowman-project ernaar zijn positie als toonaangevend platform voor door NFT's gebaseerde documentcertificering te versterken en wijdverbreide adoptie in verschillende sectoren te bevorderen.

Last updated