↗️Tokonomics

Totaal Aanbod: 100 miljoen tokens

Start Toewijzing:

Private Sale: 25 miljoen tokens

  • De private verkoop zal 25 miljoen tokens verdelen onder vroege investeerders en supporters van het project. Deze tokens zullen worden verkocht tegen een gereduceerde prijs om deelname te stimuleren en om initiële financiering voor het project te verschaffen.

Samenwerking met universiteiten en marketing: 20 miljoen tokens

  • Het Snowman-project streeft ernaar samen te werken met universiteiten en onderwijsinstellingen om de adoptie van NFT-certificaten in de onderwijssector te bevorderen. Als onderdeel van deze samenwerkingen zullen er 20 miljoen tokens worden verdeeld naar partneruniversiteiten, zodat zij kunnen experimenteren met het Snowman-systeem en hun eerste diploma's als NFT's kunnen publiceren. Deze NFT's zullen worden gepubliceerd in onze openbare bibliotheek, wat de geloofwaardigheid en toegankelijkheid van academische referenties zal versterken.

Liquiditeit (CEX/DEX): 35 miljoen tokens

  • 35 miljoen tokens (35% van het totale aanbod) zullen worden gereserveerd om liquiditeit te bieden voor de Snowman-token op zowel gecentraliseerde beurzen (CEX) als gedecentraliseerde beurzen (DEX). Het waarborgen van voldoende liquiditeit zal de toegankelijkheid en handelsgemak voor tokenhouders verbeteren.

Team: 15 miljoen tokens (vrijkomend over 2 jaar)

  • Het team zal 15 miljoen tokens ontvangen als beloning voor hun toewijding en inspanningen bij de ontwikkeling en promotie van het Snowman-project. Deze tokens zullen over een periode van 2 jaar worden vrijgegeven om langdurige betrokkenheid en afstemming met het succes van het project te waarborgen.

Adviseurs: 5 miljoen tokens

  • Adviseurs en branche-experts die hun kennis en begeleiding aan het project bijdragen, zullen 5 miljoen tokens ontvangen als blijk van waardering voor hun waardevolle inzichten en ondersteuning.

Het herziene tokenomics van het Snowman-project handhaaft een gebalanceerd ecosysteem dat vroege investeerders stimuleert, het team en adviseurs beloont, partnerschappen met onderwijsinstellingen bevordert en de duurzame ontwikkeling en liquiditeit van het project waarborgt. Door dit bijgewerkte model voor tokenverdeling te volgen, streeft het Snowman-project ernaar zijn missie te vervullen om de certificeringsindustrie te revolutioneren door het innovatieve gebruik van NFT's en blockchaintechnologie.

Belasting: 0% bij aankoop. 1% bij verkoop.

Vestingsinformatie:

De teamtokens en adviseurtokens zullen onderhevig zijn aan lineaire vesting met wekelijkse vrijgaven over een periode van 2 jaar. Dit vestigingsmechanisme zorgt ervoor dat deze tokens geleidelijk in omloop worden gebracht, wat een langdurige betrokkenheid van het team en de adviseurs bij het succes en de groei van het Snowman-project bevordert. De lineaire vestingsaanpak stemt de belangen van het team en de adviseurs ook af op die van de gemeenschap, waardoor een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van het ecosysteem wordt bevorderd. Gedurende de vestigingsperiode zal een deel van de team- en adviseurtokens elke week beschikbaar worden voor gebruik, wat zorgt voor een gecontroleerde distributie en het voorkomen van plotselinge marktinvloeden. Deze vestigingsstrategie toont onze toewijding aan transparantie en eerlijke tokenverdeling en draagt bij aan het algehele vertrouwen en de geloofwaardigheid van het Snowman-project.

Last updated