๐Ÿ“Overzicht van de Marktplaats

De Snowman Marketplace is een centraal onderdeel van het Snowman-project, ontworpen om de handel, uitwisseling en ontdekking van gecertificeerde NFT's te vergemakkelijken. Het dient als een gebruiksvriendelijk platform waar individuen en entiteiten kunnen deelnemen aan het groeiende ecosysteem van NFT-certificeringen.

De Marktplaats biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare NFT-certificeringen, gecategoriseerd op basis van branche, type document en certificeringsinstantie. Gebruikers kunnen bladeren door een diverse reeks gecertificeerde documenten, waaronder diploma's, eigendomsaktes, contracten en meer. Elke NFT-certificering gaat gepaard met relevante details, zoals de uitgevende instelling, de datum van certificering en eventuele aanvullende metagegevens die aan het document zijn gekoppeld.

Last updated