🥑Integratie en Acceptatie

Het Snowman-project streeft ernaar om een breed scala aan adoptie van zijn bibliotheken te stimuleren door integratie met bestaande systemen en platforms te bevorderen. Het biedt API's en integratietools om naadloze integratie mogelijk te maken met onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstanties en andere belanghebbenden.

Het projectteam werkt actief samen met partners en spelers in de industrie om de adoptie van NFT-certificeringen en het gebruik van het Snowman-platform te bevorderen. Dit omvat het uitvoeren van bewustmakingscampagnes, educatieve programma's en branche-specifieke initiatieven om de voordelen en het potentieel van NFT-gebaseerde certificeringen te demonstreren.

Door integratie en adoptie aan te moedigen, streeft het Snowman-project ernaar een robuust ecosysteem te creëren waarin NFT-certificeringen breed worden erkend en geaccepteerd als een veilige en betrouwbare manier om verschillende soorten activa en transacties te documenteren en te verifiëren.

Al met al vormt de integratie van Openbare en Privé Bibliotheken, samen met strategische integratie- en adoptie-inspanningen, een cruciaal onderdeel van de visie van het Snowman-project om het certificeringsproces te revolutioneren en de kloof tussen fysieke en digitale documentatie te overbruggen.

Last updated